Trajanova Tabla

Da bi se spasila od potapanja (prilikom izgradnje akumulacije) Trajanova tabla je isečena i podignuta za 30 m. Uklesani natpis, na latinskom jeziku, svedoči da je najtežu deonicu rimskog puta, kroz stene klisure, izgradio car Trajan. Natpis je imao 6 redova, ali se danas jasno čitaju samo prva tri i srednji deo četvrtog, dok su peti i [...]
Pročitajte više

Tvrđava Fetislam

U samom Kladovu, nešto dalje od centralno dela, na samoj obali Dunava, nalazi se tvrđava Fetislam, jedna od osmanlijskih tvrđava na Dunavu nastala na temeljima nekadašnjeg rimskog utvrđenja. Prvih šest vekova nove ere, ovaj deo Dunava je bio u sklopu Rimske imperije, da bi se u sledećem veku tu trajno nastanili Sloveni. U XIV veku dolaze Turci, razaraju ranije fortifikacije i [...]
Pročitajte više